ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಪೂರ್ಣಿಮ  ಎಸ್ ಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ನಂಜನಗೂಡು 9743623826 Poornima

 

ಮೂಲ : ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.