ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷ 4(1)(ಎ) 4(1)(ಬಿ)
1 2019-20 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ   ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ‌ image837.2 KB

 

ಮೂಲ : ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.