ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image34.8 KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.