ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಸಾ ಸಭೆ ನಂ-04/2019-20 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ 27-11-2019 Download image769 KB  
2 ಸಾ ಸಭೆ ನಂ-03/2019-20 ವಿಶೇಷ ಸಭೆ 11-09-2019 Download image298 KB  
3          

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.