ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಸಂಖ್ಯೆ ಇಎಲ್ಎನ್(2)(ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ)172/2018-19     ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ 03.06.2019 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image252.8 KB  
2       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB  
3       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB  
4       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB  
5       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB  

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.