ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 01/01/2020 ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.